Bir Evrimci Vahşeti: Ota Benga

Darwin İnsanın Türeyişi adlı kitabıyla, insanın maymun benzeri canlılardan evrimleştiğini iddia ettikten sonra, bu senaryoyu destekleyecek fosil arayışı başladı. Ancak bazı evrimciler “yarı maymun-yarı insan” canlıların sadece fosil kayıtların da değil, dünyanın farklı bölgelerin de canlı olarak da bulunabileceğine inanıyorlardı. 20. yüzyılın başlarında bu “canlı ara geçiş formu” arayışları bazı vahşetlere neden oldu. Bu vahşetlerden…

Sperm ve Yumurtadaki Muhteşem Uyum

İlk başta konuya girizgah olması mahiyetiyle Bediüzzaman Said Nursi ile Kastamonu’da ona soru sormaya gelen lise talabeleri arasında geçen diyaloğu alıntılayarak konuya giriş yapmak istiyorum: Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. “Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri…

Çifte Standart

Felsefede ”Principle of charity” (iyi niyet prensibi) diye metodolojik bir prensip vardır. Bu prensibe göre bir kişi bir konu hakkında tartışırken o konuyu savunan en güçlü/iyi açıklamaya başvurmalıdır. Gerçeği öğrenmek gibi bir derdi olan herkes bu metodolojiye başvurur. İslamı eleştiren birçok ateist ne yazık ki bu prensibe uymuyor. Resimde bir tane örneğini ekledim. Hz. Muhammedin…

Yaratılış Delili; Şehvet Duygusu

Birgün bir evrim yanlısının “yaratılışa ait hiçbir delilin bulunmaması, yaratılış inancının tamamen psikolojik bir inanç olması” ithamına karşı, evrimi destekleyen yalnızca GEÇERLİ 3 kanıt sunmasını buna karşı ona vücudundaki hücreler adedince yaratılış delili sunacağımı iddia etmiştim, fakat bu iddiam belki de Allah’a iman etmiş olan bir müslümana bile oldukça fazla gelmiş olabilir. Fakat evreni Kuran-ı…

Bitkilerin Yeşil Olmasındaki Hikmet

Bitkilerin neden yeşil renkte olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Bilindiği gibi bitkiler dünyasında hakim olan renk yeşil ve yeşilin tonlarıdır. Yeşil rengi oluşturan ana madde ise klorofildir. Son derece önemli bir madde olan klorofil bitki hücresinin sitoplazmasında dağınık halde bulunan kloroplastlardaki bir pigmenttir. Güneş’ten aldıkları ışığı rahatça yutacak niteliğe sahip olan bu pigmentler yalnızca yeşil rengi…

Dünya Akvaryumu

Materyalist ve ateist literatüre baktığınızda, din ve akıl kavramları arasında ısrarla bir ayrım yapılmaya çalışıldığını görürsünüz. Vermek istedikleri imaj, dinin sadece bir takım ön kabullere dayandığı, aklını kullanan insanların ise bu ön kabulleri aşmış kimseler olduklarıdır. Oysa bu son derece ucuz bir aldatmacadır. Temelinde ise cahillik yatmaktadır. Çünkü akıl ve din arasında bir ayrım olamaz….

Kaderin Bilimsel Açıklaması

Kader yüz yıllardan beri Dinimizin yumuşak karnı olarak görülmüştür. Ateizm vs. gibi eleştirmenler, kaderi Müslümanlığın yumuşak karnı olarak görmüş ve sürekli o taraftan saldırmışlardır. Bu eleştiri tamamen kaderin ne olduğunu idrak edememekten kaynaklanmaktadır. Hatta bir takım Müslümanlar bile bu yanlış kader algısından dolayı ‘’kaderimde varsa neden ben boş yere çabalamaktayım? İnsanlar sadece bir figüran mı?…

”Allah, dilediğine hidayet verir,dilediğini dalalette bırakır.” İtirazına Cevap

Kuran-ı Kerim’deki  ‘’hidayete erdirme’’ konusu, ateizmin ve Kuran eleştirmenlerinin sıkça hücumuna uğradığı bir konudur. Hatta  sadece Kuran karşıtlarının değil, birçok Müslümanın bile kafasına takılan bir konu olmuştur. Çevrenize baktığınız zaman bu ayetlere takılan birilerini elbette görmüşsünüzdür. En azından ben ilk Kuran araştırmalarımı yaptığım zamanlarda, bu ayetlere gelince çok takılmıştım. Gördüğüm her hocaya sormaya, müfessirlerin bu…

Günümüzde Peygamber Gönderilmemesi ve Mucize Gösterilmemesi Adalet midir???

Allah(cc) eski insanlara Peygamberler, mucizeler gönderirken neden günümüz insanlarına bir mucize gösterilmiyor, peygamber gönderilmiyor. Zira şuan bir Peygamber olsaydı ve denizi yarıp bizi karşı tarafa geçirseydi iman etmeyen kalır mıydı??? Yoksa bu açıdan bakınca Cenab-ı Allah (haşa) adaletsiz midir??? Öncelikle şunu belirtmek lazımdır ki geçmişteki insanlara mucize gösterilmesi bize gösterilmemesi onlar için bir avantaj değildir….

Allah(c.c.) Kendisinden Büyük Bir Taş Yaratabilir mi?

Bu soruyu ilk defa çeşitli ateist sayfalarda görünce pek önemsememiştim,fakat bir yakınımdan aynı soruyu duyunca bunun bazı Müslümanların kafasını karıştırabileceğini farkettim.Kafasını karıştırabilir dedim çünkü tamamen kafa karıştırmak için sorulan bir sorudur.Yani mantıksallıktan uzak kendi içinde çelişkili bir sorudur.Eğer bu soruya “Evet” diye cevap verilse o zaman “Demek ki sizin Rabbiniz, yarattığı şeyden güçsüzdür.” denilecek. Eğer, “Hayır” diye cevap verilse, o zaman…

Yapbozun İki Parçası,İnsan ve Evren

Evren tesadüfen oluşsaydı,evrende hiçbir düzen olmayabilirdi veya evrendeki düzen o kadar karışık olabilirdi ki insan zihni,evreni karışık bir rüya gibi hiçbirşey anlamadan seyrederdi.Öyleyse insan zihninin doğuştan evreni anlama yeteneğine sahip olması ve dış dünyanın anlaşılır olması bir yaratılış delilidir. İnsan evrene o kadar uyumlu bir şekilde yaratılmıştır ki insandaki herşeyin karşılığı evrende vardır.Mesela ses diye…

Kuran-ı Kerim’deki Matemetiksel Mucizeler ve Kuran-ı Kerim’in Evrenselliği 

Kurandaki bazı kelimelerin zikredilme sayısı; Gün 365 ,Günler 30,Ay 12 defa, Ceza 117,Affetmek 117×2=234 defa, Dünya 115,Ahiret 115 defa, Şeytan 88,Melek 88 defa, İman 25,Küfür 25 defa, Cennet 77,Cehennem 77 defa, Sıkıntı 13,Huzur 13 defa, Kadın 23,Erkek 23 defa,( İnsanın kromozom sayısı da anne ve babadan gelen 23’er kromozomun toplamı olarak 46’dır.) zikredilmiştir. Buna benzer…