Kuran-ı Kerim’e Göre Hac Ayları

Hac ibadeti Kutsal Ay boyunca yerine getirilmelidir—Zilhicce, Muharrem, Safer & Rebiülevvel (12., 1., 2., 3. aylar) (2:197; 9:2, 36). ‘Umre her zaman yerine getirilebilir. İslam’daki diğer tüm görevler gibi Hac da tahrif edildi. Çoğu Müslüman, Haccı sadece Zilhicce’deki birkaç gün boyunca yapmaktadır ve Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’i (7., 11., 12., 1. aylar) Kutsal Aylar olarak…

AŞILAYICI RÜZGARLAR

Rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik; gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Oysa siz onu depo edemezdiniz. |Hicr-22|  Gerek Dünyamız’ın içindeki fiziksel oluşumlar üzerine yapılan araştırmalar, gerek bitkiler üzerine yapılan araştırmalar, bize rüzgarların aşılayıcı özelliğinin önemini gösterdi. Rüzgarlar bitkilerin üremesinde, bitki tozlarını taşıyarak rol oynamaktadır. Aynı zamanda rüzgarlar, yağmur yağabilmesi için yağmur bulutlarını da aşılamaktadır. Böylece…

DÜNYA’NIN GEOİT ŞEKLİ

Ve yeryüzünü de yayıp yuvarlattı. 79-Naziat Suresi 30   Arapça “dahhaha” kelimesinin yalın hali olan “dahya” kelimesi “yumurta” anlamına gelir. Dünyanın yumurta gibi yuvarlak olamıyacağına inanan eski Kuran yorumcuları, “onu yumurta biçimine soktu” ifadesini bir mecaz olarak kabul etmişler ve yumurta kelimesiyle yumurtanın konduğu kuluçkanın kastedilmiş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Böylece çok açık olan ayetin anlamını bozarak…

AY’A GİDİŞ

18- Ve Ve toplandığı zaman o A’ya19- Siz gerçekten tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz 20- Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar. |84-İnşikak Suresi 18-20|  Birçoğumuzun hafıza kayıtlarında Ay, unutulmaz anıların, güzel manzaraların bir sembolüdür. Diğer taraftan Ay, Ay takvimini kullananlar için şaşmaz bir hesap aletidir. Gel-gitleriyle de, Dünyamız’a uyguladığı çekimle de Ay, her zaman insanlar için…

Kuran ve Astronomi-2

Kuran’da Ay’a Ayak Basılacağı, Ay Toprağının Yarılacağı Yıl, Dakika ve Saniyesine Kadar Belirtilmiştir 54:1 ayette Rabbimiz; اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ikterebeti yakınlaştı es sâatu o saat, o vakit ve inşakka ve yarıldı el kameru ay Saat yaklaştı, Ay yarıldı.” demektedir. Geçmiş zaman kipi kullanılsa da Kuran’da gelecekte olan birçok şeyin geçmiş zaman kipi ile kullanıldığı…

Kuran ve Astronomi

Şems (Güneş) suresi ve Hidrojen-Helyum Mucizesi Şems (Güneş) suresi Kuran’ın 91. suresi olup 15 ayet içermektedir. Bu surede Güneş’e ve onun aydınlığına dikkat çekilmiştir. Güneş’imizin %99,9’u Hidrojen ve Helyum’dan oluşmaktadır. (hidrojen %91,2 , helyumdan %8,7) Şems (Güneş) suresinde hidrojen ve helyuma işaret edilmiştir. Periyodik Tablo Simge Arapça Harfi H (Hidrojen) ه (H) He (Helyum) ها…

Eski Kuran Mushafları

Eski Kuran Mushaflarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/42/vers/1?handschrift=878 (Sure No ve Ayet No girilerek bir çok mushaf görülebilir) Or.2165 kodlu Kuran bilinen en eski Kuran’lardan birisidir. http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2165_fs001r# John Hopkins Sheridan Library (Gold Koran)-Resimlerin tüm hakları John Hopkins Sheridan Library kütüphanesine aittir. Çalışma ve inceleme amaçlı görüntülenebilir.

Kuran’ı Kerim / Çift ve Tek Sayılar

Ve çift ve tek. 89-Fecr Suresi 3 Gördüğünüz gibi Kuran’ın 89. suresinin 3. ayeti “Çift’e ve Tek’e” dikkat çekmiştir. Kuran’da, birçok yerde, başa getirilen “Ve” kendisinden sonra gelen sözcükleri vurgulamak için kullanılmıştır. Bu vurguyu belirtmek için çevirmenler birçok zaman böyle “ve” ifadelerini “andolsun, yemin ederim” gibi ifadelerle çevirmişlerdir. Bahsettiğimiz ayetten ilham alan Koroş Cemnişon, Kuran’ın…

Kuran-ı Kerim’deki Tevafuk Mucizeleri-7 (Peygamberlerin İsimleri)

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Kur’an’ın yazısında olan bu mucize ilk olarak geçtiğimiz asırda keşfedilmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği ve akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya inanmakta zorlanan insanların yaşadığı böyle…

Kuran-ı Kerim’deki Tevafuk Mucizeleri-6 (Karışık)

Tevafuk, Maneviyattan Uzaklaşmış Bu Maddeci  Asrın İnsanlarının Gözlerine Kur’an’ın  Gösterdiği Bir Mucizesidir. Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Kur’an’ın yazısında olan bu mucize ilk olarak geçtiğimiz asırda keşfedilmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği…

Kuran-ı Kerim’deki Tevafuk Mucizeleri-5(Ashab-ı Kehf)

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Kur’an’ın yazısında olan bu mucize ilk olarak geçtiğimiz asırda keşfedilmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği ve akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya inanmakta zorlanan insanların yaşadığı böyle…

Kuran-ı Kerim’deki Tevafuk Mucizeleri-4 (Allah’ı çok zikrediniz)

Kainatta Tesadüfe Tesadüf Edilmez… Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Kur’an’ın yazısında olan bu mucize ilk olarak geçtiğimiz asırda keşfedilmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği ve akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya…