Kuran ve Astronomi

Şems (Güneş) suresi ve Hidrojen-Helyum Mucizesi

gunes

Şems (Güneş) suresi Kuran’ın 91. suresi olup 15 ayet içermektedir. Bu surede Güneş’e ve onun aydınlığına dikkat çekilmiştir. Güneş’imizin %99,9’u Hidrojen ve Helyum’dan oluşmaktadır. (hidrojen %91,2 , helyumdan %8,7) Şems (Güneş) suresinde hidrojen ve helyuma işaret edilmiştir.

Periyodik Tablo Simge Arapça Harfi
H (Hidrojen)

ه (H)

He (Helyum)

ها (He)

ه (H) harfi e harfi olan Elif (ا) ile birleşince ها (He) olarak yazılır.

Not: Arapça harfler kelimenin başında farklı ortada farklı, sonda farklı yazılırlar. Kelime sonunda ها (He) aşağıdaki gibi yazılır.

Helyumun simgesi olan ‘He’ içinde hidrojenin simgesi olan H’yi de içerir.

Şimdi Kuran’da hiçbir surede göremeyeceğimiz eşsiz bir mucizeye şahit olacağız. Şems (Güneş) suresinin bütün ayetleri ‘He’ (ها) ile sonlanmaktadır.

Aşağıda Arapça’sını görebilirsiniz. Ama okunuşunu aşağıdaki gibidir.

a
Halley kuyruklu yıldızı ve İbrahim Peygamber

a

Yüce Allah Kuran’da En’am suresinde İbrahim Peygamber’in gece bir yıldız gördüğünü ve daha sonra yıldızın kaybolduğunun bilgisini bize verir.

865|6|76|فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّى فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ

Fe lemma cenne aleyhil leylu rea kevkeba, kale haza rabbi, fe lemma efele kale la uhıbbul afilin.

6:76 Sonra, gece onu karanlığı ile örttüğü zaman (gökte) bir yıldız gördü (ve) haykırdı: “İşte benim Rabbim bu!” Ama yıldız kaybolunca, “Ben batan şeyleri sevmem!” diye söylendi.

Kevkeba (كَوْكَبًا) kelimesi yıldız gibi parlayan yapılar demektir. Ama ayetten anladığımıza göre İbrahim Peygamber’in gördüğü yıldız diğer yıldızlardan farklı olarak sonradan kaybolmuştur. Diğer yıldızlardan farklı olmalıdır.

Bu ayette İbrahim Peygamber’e görünen ve sonra kaybolan yıldızın bir kuyruklu yıldız olma ihtimali çok yüksektir. Kuyruklu yıldızlar Güneş’e yaklaştıklarında içlerindeki su molekülleri ısınır-fışkırır ve bizim gördüğümüz kuyruklu kısımları oluşur ve neredeyse tüm insanların görebileceği şekilde görünürler; daha sonra Güneş’ten ve Dünya’dan uzaklaşırlar ve kaybolurlar. Güneş sistemi dışına çıkarlar ve sonra tekrar Güneş’e yaklaşırlar. Güneş etrafında yörüngede dönerler ama yörüngeleri gezegenler gibi düzenli değildir.

İbrahim Peygamber’in gördüğü bu önce görünen sonra kaybolan yıldız acaba Halley kuyruklu yıldızı olabilir mi? (Halley kuyruklu yıldızının periyodu ilk kez Edmond Halley tarafından 1705 yılında tarif edildiği için kuyruklu yıldız bu isimle anılır.)

Ayette geçen harfler incelendiğinde çok ilginç bir durum görülür. HALLEY kelimesini oluşturan harflerin Kuran’ın başından ilk kez bu ayette bir araya geldikleri ve Kevkeba (كَوْكَبًا) yıldız kelimesi ile birlikte geçtikleri görülür. Çok ilginç şekilde harflerin sıralamasının ters olduğu görülür.

b

Bir ayette HALLEY kelimesini oluşturan harflerin ters olarak bir yıldız ile birlikte geçmesi, ayrıca bu yıldızın göründükten sonra kaybolması Yüce Allah’ın bize Halley kuyruklu yıldızını işaret ettiğini düşündürür. İncelemeye devam ettiğimizde 2 ilginç veriye daha rastlarız; ayetin besmele dâhil 77. ayette geçmesi ve HALLEY harflerinin sıralamasının ters olması. Kelimenin kaçıncı ayette geçişi ile ilgili analizlerde besmele her zaman analize dâhil edilir. Bu kural her yerde uygulanır. Bakınız: DemirBal arısıSirius yıldızı vb. Tabii bunlar da tesadüf değildir. Yüce Allah Kuran’ın kendi katından geldiğini ve beşer sözü olamayacağını ispatlamaktadır. Halley kuyruklu yıldızının geliş periyodları değişkendir. Gezegenlerin hareketine uyan Kepler kuralları geçerli değildir. Halley kuyruklu yıldızı kenarından geçtiği gezegenlerin çekiminden etkilenmektedir. Bu nedenle yörünge süresi değişkendir. Aşağıda tarihsel olarak kayda alınmış geliş periyodları verilmiştir. 75 ile 79 yılları arasında gelişler mevcuttur. 77 sayısı ise en kısa gelişi ile en uzun gelişinin ortalamasıdır. Peki, HALLEY harflerinin sırasının ters olmasının ne gibi bir önemi vardır? Halley kuyruklu yıldızı gezegenlerin dönüş yönünün aksine dönüş yapmaktadır. Buna retrograd (tersine) dönüş denir.

Halley_kuyruklu_yildizi_kuran_ibrahim_peygamber

İbrahim Peygamber’in gördüğü yıldızın Halley kuyruklu yıldızı olduğunu, ortalama 77 yıl periyodları ile dönüş yaptığını ve yörüngesinin gezegenlere göre ters istikamette olduğunu Kuran’dan öğrenmiş bulunuyoruz.

Aşağıdaki resimde Halley kuyruklu yıldızının gezegenlerin dönüşüne göre ters yörüngede döndüğü gösterilmiştirhalley_222

Yine bir mucize: Kuyruklu yıldız ile gerçek yıldızın farkı!

Herkesin bildiği gibi kuyruklu yıldızlar gerçek yıldız değildir. Gerçek yıldızlar bizden çok çok uzakta olup kısa süreler içinde kaybolmazlar. Kuyruklu yıldızlar ise içlerinde su barındıran kaya parçalarıdır. Güneş sistemimizin ilk oluşumu esnasında Keiper kuşağına dağılmışlardır. Güneş’in yörüngesinde dönerler. Aslında baktığımızda 6:76 ayetinde başka bir mucize daha mevcuttur. Bu ayette İbrahim Peygamber’e önce görünen sonra kaybolan yıldız için Kuran’da gerçek yıldızlar için kullanılan necm (نّجم) kelimesi kullanılmamıştır.

Kuran’da Yüce Allah yıldızlar için necm (نّجم) kelimesini kullanmıştır. Necm (نّجم) kelimesi Kuran’da 4 yerde geçer ve hepsinde Güneş’imiz gibi gerçek yıldızlar için kullanılır (16:16, 53:1, 55:6, 86:3).

Örneğin; 16:16 da Yüce Allah şu şekilde buyurur.

وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Ve alamat, ve bin necmi hum yehtedun.

Ve işaretler. Onlar, yıldızla yol bulurlar.

Görüldüğü gibi Necm (نّجم) kelimesi bildiğimiz gerçek yıldızlar için (Sirius gibi) kullanılmıştır.

Fakat Halley kuyruklu yıldızı olduğunu düşündüğümüz İbrahim Peygamber’in görmüş olduğu yıldız için Yüce Allah Necm (نّجم) kelimesini kullanmamıştır. Necm (نّجم) kelimesini kullansa idi kuyruklu yıldız yorumu yapamayacaktık.

Necm (نّجم) kelimesini yerine Kevkeba (كَوْكَبًا) kelimesini kullanmıştır. Kevkeba (كَوْكَبًا) kelimesi Kuran’da 3 yerde geçmektedir (24:35, 6:76, 12:4). Kevkeba (كَوْكَبًا) kelimesi incelendiğinde gerçek yıldızlar için kullanılmadığı görülür. Yıldız gibi parlayan ışık saçan yapılar için kullanılmıştır.

Yüce Allah’ın ayette kelime kullanımını özellikle tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Aşağıda Halley Kuyruklu yıldızının tarihsel kayıtlara göre geliş periyodları verilmiştir.

Designation Tarih BC/AD Dönme Süresi (yıl) Date of perihelion Görülme Suresi Closest approach Tanımlama
1P/−239 K1, −239 240 BC 15 May 15 – 25 May First confirmed sighting.
1P/−163 U1, −163 164 BC 76 20 May Seen by Babylonians.
1P/−86 Q1, −86 87 BC 77 15 August 6 – 19 August Seen by the Babylonians and Chinese.
1P/−11 Q1, −11 12 BC 75 8 October August – 10 October 0.16 AU Watched by Chinese for two months.
1P/66 B1, 66 66 78 26 January 25 – 26 January May be the comet described in Josephus‘s The Jewish War as ‘A comet of the kind called Xiphias, because their tails appear to represent the blade of a sword’ that supposedly heralded the destruction of the Second Temple in 70 AD.[63]
1P/141 F1, 141 141 75 25 March 22 – 25 March Described by the Chinese as bluish-white in colour. Described in Tamil literature and death of Chera (Yanaikatchai Mantaran Cheral Irumporai) king after appearance of comet.[119]
1P/218 H1, 218 218 77 6 April 6 April – 17 May Described by the Roman historian Dion Cassius as ‘a very fearful star’ .
1P/295 J1, 295 295 77 7 April 7 – 20 April Seen in China, but not spectacular.
1P/374 E1, 374 374 79 13 February 13 – 16 February 0.09 AU Comet passed 13.5 million kilometres from Earth.
1P/451 L1, 451 451 77 3 July 28 June – 3 July Appeared before the defeat of Attila the Hun at the Battle of Chalons.
1P/530 Q1, 530 530 79 15 November 27 September – 15 November Noted in China and Europe, but not spectacular.
1P/607 H1, 607 607 77 26 March 15 – 26 March 0.09 AU Comet passed 13.5 million kilometres from Earth.
1P/684 R1, 684 684 77 26 November 2 October – 26 November First known Japanese records of the comet. Seen in Europe and depicted 800 years later in the Nuremberg Chronicle. Attempts have been made to connect an ancient Maya depiction of God L to the event.[120]
1P/760 K1, 760 760 76 10 June 20 May – 10 June Seen in China, at the same time as another comet.
1P/837 F1, 837 837 77 25 February 25 – 28 February 0.03 AU Closest-ever approach to the Earth (5 million km). Tail stretched halfway across the sky. Appeared as bright as Venus.
1P/912 J1, 912 912 75 27 July 18 – 27 July Seen briefly in China and Japan.
1P/989 N1, 989 989 77 2 September 2 – 5 September Seen in China, Japan, and (possibly) Korea.
1P/1066 G1, 1066 1066 77 25 March January – 25 March 0.10 AU Seen for over two months in China. Recorded in England and depicted on the later Bayeux tapestry which portrayed the events of that year.
1P/1145 G1, 1145 1145 79 19 April 15 – 19 April Depicted on the Eadwine Psalter, with the remark that such ‘hairy stars’ appeared rarely, ‘and then as a portent’.
1P/1222 R1, 1222 1222 77 10 September 10 – 28 September Described by Japanese astronomers as being ‘as large as the half Moon . . . Its colour was white but its rays were red’.
1P/1301 R1, 1301 1301 79 22 October 22 – 31 October Seen by Giotto di Bondone and included in his painting The Adoration of the Magi. Chinese astronomers compared its brilliance to that of the first-magnitude star Procyon.
1P/1378 S1, 1378 1378 77 9 November 9 – 14 November Passed within 10 degrees of the north celestial pole, more northerly than at any time during the past 2000 years. This is the last appearance of the comet for which Oriental records are better than Western ones.
1P/1456 K1, 1456 1456 78 8 January 8 January – 9 June Observed in Italy by Paolo Toscanelli, who said its head was ‘as large as the eye of an ox’, with a tail ‘fan-shaped like that of a peacock’. Arabs said the tail resembled a Turkish scimitar. Turkish forces attacked Belgrade.
1P/1531 P1, 1531 1531 75 26 August 26 August Seen by Peter Apian, who noted that its tail always pointed away from the Sun. This sighting was included in Halley’s table.
1P/1607 S1, 1607 1607 76 27 October 27 October Seen by Johannes Kepler. This sighting was included in Halley’s table.
1P/1682 Q1, 1682 1682 75 15 September 15 September Seen by Edmond Halley at Islington.
1P/1758 Y1, 1759 I 1758 76 13 March 13 March – 25 December Return predicted by Halley. First seen by Johann Palitzsch on 1758 December 25.
1P/1835 P1, 1835 III 1835 77 16 November August – 16 November First seen at the Vatican Observatory in August. Studied by John Herschel at the Cape of Good Hope.
1P/1909 R1, 1910 II, 1909c 1910 75 20 April 20 April – 20 May Photographed for the first time. Earth passed through the comet’s tail on 20 May.
1P/1982 U1, 1986 III, 1982i 1986 76 9 February 9 February 0.586 AU Reached perihelion on 9 February, closest to Earth (63 million km) on 11 April. Nucleus photographed by the European s

pace probe Giotto and the Russian probes Vega 1 and 2.

2061 75 28 July 28 July 2061 Next return of Halley’s comet.Ay ile Dünya arasına 111 Ay Sığar

Ay’ın çapı 3.474 km’dir. Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi tam dairesel olmasa da tam bir elips te değildir. Ay’ın Dünya’ya olan ortalama uzaklığı (Dünya’ya en uzak mesafesi ile en yakın mesafesi ortalaması) 384.400 km’dir.

Şimdi Yüce Allah’ın bize bu mesafeyi Kamer (Ay) ( قمر) suresinde işaret etmesini göreceğiz inşallah.

Kamer (Ay)( قمر) suresi Kuran’ın 54. suresidir. Gezegenimiz olan Dünya (yeryüzü) anlamında olan I-erde kelimesi (ٱلْأَرْضَ) bu surede tek olarak geçer ve 12. ayettedir. Çok ilginçtir ki adı Kamer (Ay) ( قمر) olan bu surenin başından 12. ayetteki I-erde kelimesine  (ٱلْأَرْضَ) kadar (bu kelime dâhil) 333 harf mevcuttur.

Kamer (Ay)( قمر) kelimesi 3 harftir. Farklı bir bakış açısı ile baktığımızda çok ilginç verilere ulaşırız. Kamer (Ay)( قمر) suresi başından I-erde kelimesine  (ٱلْأَرْضَ) kadar (bu kelime dâhil) tam 111 (333/3) Kamer (Ay)( قمر) kelimesi sığabilir.

Diğer bir deyiş ile Ay ile Dünya arası mesafe 111 Ay sığabilir.

Aşağıdaki resimde ortalama Ay yörüngesinden Dünya’ya 111 adet Ay’ın sığdığı gösterilmiştir. (Ay-İngilizcesi Moon)

1

Dünya ile Ay arasına 111 Ay sığar

Kamer (Ay)( قمر) suresi başından 12. ayetteki yeryüzü (I-erde) kelimesine  (ٱلْأَرْضَ) kadar (bu kelime dâhil) harf sayısı 333
Kamer (Ay)( قمر) kelimesi harf sayısı 3
Bu aralığa kaç Kamer (Ay)( قمر) kelimesi sığar 333/3=111
Dünya ile Ay arasındaki mesafeye kaç Ay sığar 384,400 km/3.474 km=111

2
Yeryüzü Ve Güneş: 4 Mevsimi İşaret Eder

Kuran’daki yeryüzü kelimesi (gezegenimiz Dünya) ve Güneş kelimelerinin birlikte geçtiği ayetleri incelediğimizde 4 Güneş ve 4 yeryüzü kelimesinin geçtiğini görürüz ki bu da Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşan 4 mevsimi işaret eder.1

Aşağıdaki resimde 4 mevsimin oluşumu gösterilmiştir. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ile mevsimler oluşur.

2

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s