AY’A GİDİŞ

komplo-ay-armstrong-nasa-apollo

18- Ve Ve toplandığı zaman o A’ya19- Siz gerçekten tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz 20- Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar.

|84-İnşikak Suresi 18-20|

 Birçoğumuzun hafıza kayıtlarında Ay, unutulmaz anıların, güzel manzaraların bir sembolüdür. Diğer taraftan Ay, Ay takvimini kullananlar için şaşmaz bir hesap aletidir. Gel-gitleriyle de, Dünyamız’a uyguladığı çekimle de Ay, her zaman insanlar için merak unsuru olmuş, insanlığın ilgisini çekmiştir. O, kimimiz için matematiği, kimimiz için astronomiyi, kimimiz için sanatı, kimimiz için romantizmi ifade etmektedir. Tarih boyunca Ay, insanlar için ulaşılmazlığı da ifade etmiştir. Nitekim Peygamberimiz’e Kuran-ı Kerim’in vahyedildiği dönemde de bu hiç şüphesiz böyleydi. Bu yüzden 1400 yıla yakın bir süre yukarıdaki ayetlerde Ay’a gidileceğine işaret olduğu anlaşılamadı. Kuran’da “ve” ile başlayan ifadeler bir şeye dikkat çekmek için kullanılır, bazı çevirmenler “ve” ifadesini “andolsun” diye çevirerek de bu vurguyu belirtmeye çalışmışlardır. Kuran’da yemin etmek için “kasem” kelimesi kullanıldığından biz “kasem” kelimelerini “andolsun” diye çevirirken, “ve” kelimelerini aynen yazıp bu vurguyu açıklıyoruz. Bu surede de “ve” vurgusuyla Ay’a dikkat çekildikten bir ayet sonra “tabakadan tabakaya, binip geçileceği” söylenmiştir. Daha önceden Kuran’ı anlamaya çalışanlar 18. ayetle 19. ayeti ayrı düşünmüşler ve “tabakadan tabakaya geçişi” başka türlü değerlendirmeye çalışmışlardır. Çünkü onların zihninde Ay ulaşılmazdı, Ay’a gitmek hayal bile edilemezdi, hayal edilse bile bu ancak romantik bir düş olarak mümkündü.

Bazı meallerde dolunay olan Ay’a diye çevrildiği görülür. Aslında toplandığı zaman anlamı düşünüldüğünde Ay’ın dolunay haline veya yeni ay haline getirilmesi anlaşılır. Sadece dolunay anlamı yoktur. Aslında Ay’ın üzerine Dünya’nın gölgesinin düşürülerek-gölgelenerek gökyüzünden toparlanması yani hiç görünmemesi anlamı daha doğru bir yaklaşım bile olabilir. Ayrıca ayrı bir mucize de ortaya çıkar. Kuran’daki her kelimenin mucizevi bir tercih edilme durumu vardır. 84:18 ayetindeki (ٱتَّسَقَ) tteseka kelimesinin yeni ay dediğimiz Ay’ın gökyüzünde tam olarak karanlık olduğu dönemi yani toplandığı dönemi yukarıda anlatmıştık.

Apollo 11 uzay aracının 16/Temmuz/1969 tarihinde saat 08:32:00’de 14 Temmuz ve 15 Temmuz 1969 tarihlerinde Ay’ın toplanmasından, yeni ay halini almasından (84:18) hemen sonra fırlatıldığını (84:15) görürüz. Bu da Yüce Allah’ın başka bir mucizesidir.

Aşağıdaki resimlerde Apollo 11’in fırlatılmasından önce Yüce Allah dolunay olan Ay’ı gökyüzünden topluyor-görünmez hale getiriyor-yeni ay haline getiriyor. 14-15 Temmuz 1969- Ay tam olarak yeni ay döneminde. Apollo 11 16/Temmuz/1969’da sabah 08:32:00’de fırlatılıyor.

apollo_11_aya_gidis_ayin_toplanmasi_sonrasi_aya_tabakalardan_gecis_kuran_mucizeler (1)

Bu düşüncelerin etkisiyle tabakadan tabakaya geçişin manevi yükselişi ifade ettiği, dünyadan ahirete geçişi anlattığı, insanın spermden gençliğe, gençlikten yaşlılığa kadar geçirdiği halleri mecazi bir ifadeyle dile getirdiği düşünüldü. Oysa ayette insanların gelecekte tabakadan tabakaya geçeceği söylenmektedir. Manevi yükseliş veya çocukluktan yaşlılığa geçiş gibi süreçler Kuran’ın inişinden önce de vardı, indiği zaman da vardı, indikten sonra da var olmuştur. Bu yüzden ayet hakkında geçmişte yapılan bu yorumların gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz. Ayetin ifadesinde gelecekte gerçekleşecek bir olaydan bahsedilmektedir ve bu olayın olduğu zamanda insanların neden iman etmediği sorgulanmaktadır. Yani gelecekte bu olay olduğu zaman da iman etmeyen insanlar olacaktır. Ayrıca ayette geçen “tabaka” kelimesi Kuran’ın diğer yerlerinde, örneğin 67-Mülk Suresi 3. ayette ve 71-Nuh Suresi 15. ayette maddi tabakaları ifade etmekte; fakat manevi bir tabakayı veya halleri ifade etmemektedir.

 Ayette “binip geçilmesinden” bahsedilmesi de, Ay’a gidilmesine işaret edildiği görüşünü desteklemektedir. Ayette “binme” anlamında çevrilen “terkebunne” ifadesi, Kuran’ın başka yerlerinde de hayvanlara binmeyi olduğu gibi gemi gibi araçlara da binmeyi ifade etmek için kullanılmıştır. (Örneğin bakınız: Zuhruf -12., Bakra-239,Hud-41ve42,Nahl-8,Kehf-71,Yasin-42) 19. ayeti bu şekilde değerlendirdikten sonra 18. ayete baktığımızda Ay’a dikkat çekilmesi, 19. ayette bahsedilen “binerek tabakadan tabakaya geçişin” Dünya’dan Ay’a bir araçla geçiş olduğu fikrini doğrulamaktadır.

NEDEN İMAN ETMEZLER

Ay’a gidişte açılışı 12 Eylül 1959’da Rusların yaptığı Luna 2 uzay aracı gerçekleştirdi. Aynı yıl Luna 3 uzay aracı Ay’ın gizli yüzünün fotoğrafını çekti. Fakat insanlık açısından asıl önemli an 21 Temmuz 1969’da Neil Armstrong ve arkadaşlarının Apollo 11 ile Ay’a (Dünya dışındaki bir yere ilk kez) ayak basmalarıdır. Cızırtılı televizyon görüntülerinden izlenen bu olayın sahneleri insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. İnsanlık tarihinde imkansız olarak kabul edilen bir olay böylelikle gerçekleşti.

 Ay’a gidileceğine işaret eden 18. ve 19. ayetlerden sonra 20. ayette “Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar” diye sorulması da ilginçtir. Ay’a gidiş ve Ay hakkındaki tüm bulgular, Allah’ın sanatının mükemmelliğini ortaya koymasına rağmen dinsizler, ateistler, Allah’a isyan ve inkara devam etmişler ve Ay’a gidişi adeta bilimin dine karşı zaferi olarak göstermişlerdir. Bu yanlış değerlendirmenin sebebini şöyle açıklayabiliriz: Bunlar, bilimin, Allah’ın sanatının anlaşılmasını sağlayan bir uğraş, Allah’ın maddeye koyduğu kurallar bütünü olduğunu anlamamışlar, bilimin din ile yarış halinde olduğunu sanmışlardır. Bilim Allah’ın yarattığı Evren’in tanınması, din ise Allah’ın gönderdiği hayat nizamıdır. Allah’tan olan iki şey çelişemez. Var olan çelişkiler ya bilim adına hatalardan, ya da bundan daha çok din adına uydurmalar üreten din adamlarından olmuştur, dinin kendisinden olmamıştır. Bu bölümde incelediğimiz İnşikak Suresi’nin 18, 19, 20. ayetlerinden sonraki 21. ayet ise şöyledir:

Kendilerine Kuran okunduğunda secde etmiyorlar.

84-İnşikak Suresi 21

 AY’IN YARILMASI

Yaklaştı saat ve yarıldı Ay.

|54-Kamer Suresi 1|

 Kuran’da Ay’a gidilmesi ile ilgili ikinci bir işaret daha vardır. O da yukarıda alıntıladığımız ayettedir. Bu işareti daha iyi anlamak için “yarıldı” diye tercüme ettiğimiz “şakka” kelimesini incelemek yerinde olacaktır. “Şakka” kelimesi Arapça’da “ikiye ayrılma” anlamının yanı sıra “toprağın kazılması, sürülmesi” gibi anlamlara da gelmektedir.

25- Suyu akıttıkça akıttık.

26- Sonra yeri yardıkça yardık.

|80-Abese Suresi 25-26|

 Abese Suresi’nde gördüğümüz gibi suyun toprakta açtığı yollar, toprakta yaptığı değişiklikler de “şakka” kelimesiyle açıklanmıştır. Ay’a gidildiğinde gerçekleşen en önemli olaylardan biri Ay’ın zemininden örneklerin alınıp Dünya’ya getirilmesidir. Ay’a gidilmesini anlatan tüm yazılarda, astronotların, Ay’ın zemininden örnek parçalar alıp geri geldikleri vurgulanır. Bu olayla Ay’ın zemini insanlık tarihinde ilk defa eşelenmiştir; yani “şakka” kelimesiyle Kuran’da vurgulanan olay gerçekleşmiştir. Ayetten anladığımız kadarıyla bu olayın gerçekleşmesi Dünyamız’ın sonunun yaklaştığının bir habercisidir. Zaten Peygamberimiz son Peygamber olduğu için, O’nun gelişi sonun yaklaştığını göstermekteydi, bu olay ise artık kıyametin daha da yaklaştığını haber vermektedir. Fakat kıyametin gerçek vaktinin ne zaman olduğu ve bu yaklaşmanın ne kadarlık bir süreyi kapsadığını sadece Allah bilmektedir.

İncelediğimiz 54- Kamer Suresi 1. ayetten Kuran’ın sonuna kadar 1389 ayet geçmesi çok ilginçtir. Bu ayet Kuran’ın 4845. ayetidir. Bu ayetten Kuran’ın sonuna kadar toplam 1389 ayet vardır (6234-4845).Çünkü Ay’a gidiş hicri takvime göre 1389 yılında gerçekleşmiştir.  Hicri takvim yılı olan 1389 Miladi yıla çevrildiğinde 1969 yılı çıkar. İnsanoğlu Ay’a 20 Temmuz 1969’da inmiştir. Ayrıca çok ilginç bir mucize de karşımıza çıkar. “Saat yaklaştı, Ay yarıldı.” ayeti 54. surenin 1. ayetidir (54:01). 54:01 sayısı da Ay’a inen Eagle (Kartal) aracının Ay’dan ayrıldığı zaman olan 54. dakika ve 1. saniyeyi göstermektedir. Aracın Ay’a iniş anının değil de tam olarak ayrılış anının işaret edilmesi de çok mantıklıdır. Eagle uzay aracının Ay’a iniş yapması ve Ay’a inen insanların oradan toprak almaları, yürümeleri “inşakka” fiilinin devam etmesi halidir. Bu fiilin tamamlanması ve geçmiş zaman kipine dönüşmesi için Ay’dan ayrılış anının işaret edilmiş olması çok daha doğrudur. Çünkü fiil gerçekleşmiş ve artık Ay yarılmıştır. Eagle uzay aracının Ay’dan ayrılış zamanı olan 54. dakika 1. saniyenin NASA kayıtlarından alınan görüntüsü.

Kuranda-aya-ayak-basilacagi-yarilacagi-belirtilmistir

Kamer Suresi’nin 1. ayetinin işaretini gördük. Kamer Suresi’nin 2. ayeti ise Allah’ın gösterdiği delilleri görmelerine rağmen bunlardan yüz çevirenlere seslenmektedir:

Onlar bir delil görseler sırt çevirirler ve “Bu süregelen bir büyüdür” derler.

|54-Kamer Suresi 2|

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s