Kuran bir mürşit olmasına rağmen neden bazı insanların dalalete sapmalarına neden olmaktadır???

Kuran bir mürşit olmasına rağmen neden bazı insanların dalalete sapmalarına neden olmaktadır???  “Zamanların ihtiyaçları mütehaliftir. İnsanlar fikirce, hisçe, zekâca, gabavetçe bir değillerdir. Kur’an mürşiddir, irşad umumî oluyor. Bunun için Kur’an’ın ifadeleri zamanların ihtiyaçlarına, makamların iktizasına, muhatapların vaziyetlerine göre ayrı ayrı olmuştur.”(1)  Bu yüzden Kurandaki bazı ayetler geçmiş yıllardaki toplumların ihtiyaçlarına,bazıları da gelecek toplumların ihtiyaçlarına cevap…

Evren ezelden beri mi vardır yoksa sonradan mı yaratılmıştır?

Evren ateizmin savunduğu gibi ezelden beri mi vardır yoksa teizmin savunduğu gibi sonradan mı yaratılmıştır? Ezelden beri evren vardır demek,evren sonsuzdan bu yana vardır demektir.Bu nedenle ilk önce sonsuzluk kavramını irdelemek lazımdır.Sonsuz bir dizi,sürekli artan ve hiçbir zaman tamamlanamayan bir diziyi ifade eder,bu yüzden sonsuzun tanımı aşılamamayı ifade eder. Sonuç olarak şöyle bir argüman elde…

Sivrisineğe Bu İlimleri Kim Öğretti???

Sivrisinekler binde birlik bir sıcaklık değişimini dahi hissedebilirler.Bu sayede karanlık bir ortamda bile,uyuyan,savunmasız avının damarını bulabilirler. İnsan damarından beslenirken kanın pıhtılaşma sorunu meydana gelmektedir.Bu sorunu çözmek için sivrisinek kanın pıhtılaşmasını önleyici bir sıvıyı insan damarını zerkeder,işte kaşıntıya neden olan da bu sıvıdır.  

Fıkhi konularda uç sorular sormak

Özellikle fıkhi alanda uç sorular soranlar Efendimiz(sav) zamanında yaşasaydı,Efendimizin Kurani ifadeyle vereceği cevap: Ey iman edenler!Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın.Eğer Kur’an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır.(Açıklanmadığına göre)Allah onları affetmiştir.(Siz sorup da başınıza iş çıkarmayın).Allah çok bağışlayıcıdır,aceleci değildir.Sizden önce de bir toplum onları sormuş,sonra da bunları inkâr eder olmuştu. (Maide,101-102) İbadette önemli olan farzlara riayet…

Yaratıcının varlığına inanmak psikolojik midir?

    Ateistlerin bir kısmı:”İnsan aciz bir varlık olduğu için Tanrıya ve dine muhtaçtır.Bu yüzden Tanr’yı ve dini uydurmuştur.”demektedirler Aslında buna;”İnsan aciz olarak ve kendi kendine yetmeyen bir varlık olarak yaratılması ve bu durumun,insanı Yaratıcının varlığına iten şeyin;yaratılışta fıtratına yerleştirilen Tanrı’yı arama ve inanma olduğu.”şeklinde bakılmalıdır!

Evrenin bu kadar geniş olması israf mıdır?

İsraf kavramı sınırlı olan bir şeyin gereginden fazla kullanılması için kullanılmaktadır.Eger su ve enerji gibi şeyler hiç tükenmeyen şeyler olsaydı kimse bu şeylerin fazla kullanılmasından herhangi bir rahatsızlık duymayacaktı.Eger herşeye gücü yeten bir Varlık varsa o Varlık için sınırlı madde diye birşey zaten söz konusu olamaz ve biz bir israftan söz edemeyiz.  

İnsan vücudundaki red mekanizmasındaki istisani durum

  Vücut kendisine ait olmayan dokuları,organları hassasiyetle red edecek şekilde yaratılmıştır.Örneğin böbrek naklinde en önemli problem,vücudun yeni nakledilen dokuya red etmesi endişesidir.Onun için böbrek nakli yapılan şahıslar ömür boyu vücudun red mekanizmasını bastıran ilaçları almak zorundadırlar. Vücudun bu red etme hadisesinin bir istisnası vardır ki o da anne rahmindeki bebektir.Evet bebek birçok genetik özelliğini babadan…

Üstün zeka kör tabiat(!) deniz memelilerinin uyurken boğulmamasını da düşünmüş  

Yunuslar ve balinalar suda yaşayan ve akciğer solunumu yapan memelilerdir.Bu deniz memelilerinde soluk alma olayı bizimkilerinin aksine bilinçli bir şekilde yapılır.Yani mesela biz nasıl yürümeye karar veriyorsak onlar da nefes almaya karar verirler.Bu hayvanın uyurken suda boğulmasını önlemek için alınan bir tedbirdir. Yunus uykusu sırasında beyninin sol ve sağ yarım kürelerini yaklaşık 15 dakika arayla…

Hastalıklar ve musibetler niçin var?

“Hastalık ve musibetler niçin var?”Sorusuna Kuran’ın verdiği cevap: “Onlara en büyük azaptan önce o yakın azaptan(dünya azabından) da tattıracağız ki belki dönerler.”(Secde -21) Yani aslında dünyevi musibet ve hastalıklar aslında bizim aleyhimize degil aksine;hayat meşgalesine dalan insanın aczinin ve fakrının farkına vararak gafletten uyanmasını sağlamaktadır.  

Deniz memelilerindeki tertsen doğum 

Memeli hayvanlarda yavruların doğumu ve dünyaya gelişleri baştan başlar.Yani doğum hadisesinde normalde yavrunun önce başı,sonra diğer uzuvların doğumu tamamlanır.Ancak deniz memelileri olan balina ve yunuslar bu genel kanundan müstesnadır.Bu deniz canlıları doğarken ilk önce kuyruk kanatları doğmakta,baş ise en son olarak doğmaktadır.Bunun önemli bir hikmeti vardır.Bu balıklar taze havaya,oksijene muhtaçtırlar.Eğer doğum baştan başlayıp kuyruk en…

Sudaki istisnai durumun hikmeti 

Sıvılar genel prensip olarak dondukları zaman daha yoğun hale geçerler, hacimleri azalır ve dolayısıyla ağırlıkları artar.Ancak bir sıvı olan su bundan müstesnadır!Peki bunun hikmeti ne olabilir? Bir göl düşünelim.Kışın soğukta su donduğunda,gölün hava ile temas eden en üst tabakası buz haline gelir.Buz sudan hafif olduğu için gölün en üstünde yüzer bir tabaka halinde gelir.Bu da…

Ölü kemikler nasıl dirilecek

Ölü kemikler nasıl dirilecek diye haşir meselesini alaya alanlara Kuran’ın verdiği cevap: “Şüphesiz Allah,tohumu ve çekirdeği çatlatandır,ölüden diriyi çıkaran,diriden de ölüyü çıkarandır.”(Enam-95) “Suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız.İşte ölüleri de böyle çıkaracağız.”(Araf-57) Toprak altına giren ölü tohumu diriltmeye gücü yeten zatın elbette toprak altına giren ölü insanı da diriltmeyende gücü yetecektir!