Kuran-ı Kerim’deki Tevafuk Mucizeleri-3 (Rab Kelimeleri)

Kinatta Tesadüf Yok Tevafuk Vardır … Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Kur’an’ın yazısında olan bu mucize ilk olarak geçtiğimiz asırda keşfedilmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği ve akılları gözlerine inmiş ve görmediğine…

Kuran-ı Kerim’deki Tevafuk Mucizeleri-2 (Allah Lafzı)

1930’ların ortalarına doğru asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi, Hafız Osman hattıyla yazılmış olan kendi Kur’an’ın’da Allah lafızlarının kısmen tevafuk ettiğini fark etmiştir. Bunun üzerine bütün sayfaları ve o sayfalarda geçen Allah lafızlarını inceleyen Said Nursi mühim bir kısmının tevafuk ettiğini, bir kısmında da tevafuk matlup olduğu halde kaymalar bulunduğunu görmüştür. Bunun üzerine Kur’an’da Allah lafızlarının…

Kuran-ı Kerim’deki Tevafuk Mucizeleri-1 (Tüm Sayfaların Ayetle Başlaması ve Ayetle Bitmesi)

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Kur’an’ın yazısında olan bu mucize ilk olarak geçtiğimiz asırda keşfedilmiştir. Maddeci dinsiz felsefenin insanları derinden etkilediği ve akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya inanmakta zorlanan insanların yaşadığı…

Kuran’da Geçen Kelime Uyumlarındaki Matematiksel Mucizeler-5

Kuran-ı Kerim’de birçok matematiksel mucize bulunmaktadır. Biz burada bu matematiksel mucizelerin yalnızca bir kısmını paylaşacağız. Hz.Muhammed(s.a.v) insanları İslam’a davet ederken hiçbir zaman Kuran’ın bu mucizelerinden bahsetmedi. Çünkü O’nun da bu durumdan haberi yoktu, fakat o sadece ona bildirilen vahiyle: ”Yoksa, Onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer sizler doğru iseniz Allah’tan başka, gücünüzün yettiklerini…

Kuran’da Geçen Kelime Uyumlarındaki Matematiksel Mucizeler-4 (Demir ve Sirius Yıldızı )

Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius (Şi’ra) yıldızı ve Kuran Mucizesi Sirius yıldızı farklı toplumlarda farklı isimle anılmıştır. Bunlar; “Şi’ra” (Araplar’da), Sothis” (Eski Mısırca adının Grekçe’ye uyarlanmış hali), “Sigi” (Dogonlar’da), “Sigo” (Bambara’larda), “Seirios” (Yunanlar’da), “Sirius” (Romalılar’da), “Kak-si-sa” veya “Kak-si-di” (Asur-Babil’de), “Kak-si-si” (Hititler’de), “Tistirya“, “Tishtrya” veya “Tiştria” (Zerdüştçülüğü benimsemiş kavimlerde), “Sima Kayne” (Bozolar’da), “Sirona” (Galyalılar’da), “Hu-Şi”…

Kuran’da Geçen Kelime Uyumlarındaki Matematiksel Mucizeler – 1 (Sene, Ay, Gün)

Dipnot: Kıyame suresinde ”Kıyamet günü ne zamanmış? diye sorar. İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman!” (Kıyame 6-9) ifadesi geçmektedir. Buradan çıkarılacak olan bir kehanete göre kıyamet herhangi bir meton devrinde kopacaktır 😉 (ayetteki kırmızı ile yazılmış kısım yukarıda kırımızı yuvarlak içine alınan Ay ile Güneş’in birlikte geçtiği son ayet örneğidir)…

Kuran ve Bilim Serisi-6 (Kuran ve Zamanın İzafiliği)

Kuran değişik durumlarda ‘’gün’’ kavramının değişeceğini ‘’bir günün  elli bin yıla eşit olabileceğini’’ söylemiştir. Yüzlerce yıl muhtemelen ‘’Acaba böyle bir şey nasıl olabilir?’’ itirazıyla karşılaşmış olan bu ayetlerin, aslında ne kadar önemli gerçeklere işaret ettiği son yüzyılda anlaşılmıştır. Einstein’ın en meşhur keşfi, 1905 yılında keşfettiği izafiyet teorisi’dir. Bu  teoriye göre  zaman, mekan, hareket birbirlerinden bağımsız…

Kuran ve Bilim Serisi-5 (Eşler Halinde Yaratılış)

Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bilmediklerinden bütün eşleri yaratan çok yücedir. |Yasin-36| Düşünüp ibret almanız için her şeyi eşler halinde yarattık. |Zariyat-49|  Ayetlerde geçen ‘’ezvece’’ ve ‘’zevceyni’’ aynı kökten gelen iki kelimdir. Sözlükteki anlamları: çift, eş, koca, karı, kopya, eşlik eden, çeşit, sınıf, benzer, zıttı, çiftin teki, eşlik eden manasındadır. Yasin suresi 36. Ayete…

Kuran ve Bilim Serisi-4 (Kuran-ı Kerim’e Göre Güneş Sistemi)

Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. (Enbiya-33) Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün olan ve Bilen’in taktiridir. (Yasin-38) Güneşi takip ettiği zaman aya. (Şems-2) Bu yazımızda bu 3 ayetin tefsiri üzerinde duracağız. Ayetleri tefsir ederken kelimelerin Kuran’ın başka yerlerdeki anlamlarına ve eski müfessirlerin bu…

Sınırlı Hayatta Sonsuz Azap Adalet mi?

Bu meseleyi anlayabilmek için önce kader ilmini iyi anlamak gerekmektedir. Şimdi gelin kader ilmini gereksiz teferruatlara girmeden en basit haliyle tanımlayalım. Kader, Cenab-ı Allah’ın ezel ile ebedi aynı anda görebilme ilmidir. Bizim bir cetvelin başını, ortasını, sonunu, ve aralarındaki tüm birimleri bir bütün olarak tek bir anda kolayca görebildiğimiz gibi, Allah(cc) da zamandan münezzeh olduğundan…